AMAP Sustainability

- consultancy -

AMAP Sustainability är ett svenskt konsultföretag

AMAP Sustainability är ett litet svenskt konsultföretag med ett stort nätverk även i andra länder - tillgängligt för dig och din verksamhet. 

Affärsidén är tydlig:
AMAP Sustainability hjälper företag och organisationer att prioritera och agera för så mycket hållbarhet som möjligt. Vi utgår från relevanta internationella standarder och verktyg för att få så mycket tid över till att hitta nya risker och möjligheter. Anlita oss för att få en deltids-chef/samordnare inom miljö eller hållbarhet, göra uppföljning/revisioner, inspirera och utbilda.

Utveckla din hållbarhetsstrategi med oss, vi hjälper dig hitta rätt verktygen för din verksamhet. Kanske inspirera kollegorna med inspiration kring FNs Globala Mål för Hållbar Utveckling Agenda 2030, ISO 20400 Hållbar Upphandling, eller GRI Standards för Hållbarhetsredovisning? Eller kanske diskutera Europeiska Kommissionens CSR Policy?

Kontakta AMAP om ni till exempel vill genomföra en Systematisk Egendeklaration av Socialt Ansvarstagande enligt Svensk Specifikation SIS SP 2:2015. Ni svarar på ett antal frågor och vi bekräftar svaren. Vid behov kan ni få det tredje-parts verifierat.