AMAP SUSTAINABILITY

As Much As Possible Sustainability

AMAP Sustainability är ett svenskt konsultföretag

AMAP Sustainability är ett litet konsultföretag med ett stort nätverk i flera länder - tillgängligt för dig och din verksamhet. 

Affärsidén är tydlig: AMAP Sustainability hjälper företag och organisationer att prioritera och agera för så mycket hållbarhet som möjligt. Vi utgår från relevanta internationella standarder och verktyg för att få så mycket tid över till att hitta nya risker och möjligheter. Anlita oss för att få en deltids-chef/samordnare inom miljö eller hållbarhet, göra uppföljning/revisioner, inspirera och utbilda.